HírekNews

Hírek

Hírek


2017 Július-December

Társaságunk feladata a Lavinamix Építő Kft. generál-kivitelezésében folyó biatorbágyi Tópark ingatlanfejlesztés keretében gravitációs csatorna átépítése, új csatorna építése, tervezett átemelő építészeti kivitelezése. A megvalósítás időtartama 2,5 hónap.


Budapest földgáz szolgáltatója, a FŐGÁZ a SADE-tól rendelte meg négy utca gázvezetékeinek és tartozékainak csatlakozási díjas projekt keretében történő felújítását. A munka elvégzésére egy hónap áll rendelkezésünkre.


Szentesi üzemében a Hungerit Zrt a SADE-ra bízta a megvalósítás alatt álló szennyvíztisztítóból távozó kezelt víz elvezetését. A több mint 6000 méter hosszú vezeték rendszer megvalósítása közel másfél évet vesz majd igénybe.


Az FCSM Zrt megbízásából szeptember kezdte el a SADE a XIII. kerületi Hun utca és Vágány út 2 sz. közötti szennyvízcsatorna szakasz rekonstrukcióját. A gravitációs ÜPE csövekből álló rendszer átépítését nyílt árkos technológiával valósítjuk meg, 3 hónap alatt.


Az ACVATOT S.R.L. újra a SADE Kft.-ra bízott egy sajtolási munkát: a bukaresti Strada Teius utcában egy DN800 átmérőjű vasbeton védőcsövet kell 58,0 fm hosszan a meglévő közműhálózatok keresztezéséve megépítenil. A munkát a Microtunneling technológi segítségével valósítjuk meg 23 napos határidőre.


2017 Május-Június

A SADE nyerte el a székesfehérvári Ligetsor felújítási munkáit. A szerződés keretében ivóvízvezeték, szennyvíz elvezető és csapadékvíz elvezető vezeték fog megvalósulni. Ezen felül új, kerékpár úttal kiegészített járda, három buszmegálló is épül. A terület burkolatát felújítja a SADE. A kivitelezés 13 hónapig tart.


A Veolia Energia Magyarország Zrt. rendelte meg a SADE-tól a 8 távhővezeték szakasz felújítását, vezeték fektetéssel és a szerelvények cseréjével. A kivitelezésre 3 hónap áll rendelkezésre.


A FŐTÁV a SADE-ot bízta meg az alábbi távhővezeték rekonstrukciós munkákkal:

Távhővezeték felújítás a Főváros X. kerületében az Állomás út-Liget tér között, a vezeték átmérője DN250 mm.

Távhővezeték felújítás a Főváros XI. kerületében a Bukarest utcában, a vezeték átmérője DN400 mm.

Távhővezeték felújítás a Főváros XI. kerületében, a Rátz László utcában, a vezeték átmérője DN400 mm.

Távhővezeték felújítás a Főváros XIII. kerületében, a Taksony utcában, a vezeték átmérője DN 300 mm.Az 55. számú főút Mórahalom elkerülő szakaszának burkolat megerősítését végzi a SADE. A szerződés keretében megvalósul csapadékvíz elvezető árok, átvezető csatorna, zárt csatorna, aknák, víznyelők, átvezető és hosszanti drénvezetékek. A kivitelezés 6 hónapig tart.

Szirmabesenyőn, egy logisztikai csarnok út és közműépítési munkáira szerződött a SADE. A 10 000 m2-es csarnok bekötő útját és személyzeti parkolóját építi meg, ivóvíz ellátó, szennyvíz és csapadékvíz elvezető vezetékekkel.


2017 Január-Április

A Hell Energy szikszói üzeme számára valósít meg a SADE ivóvíz ellátó vezetéket és kapcsolódó tározómedencéket a vízműtelep és az üzem között. Az anyagok és szerelvények biztosítása szintén a szerződés részét képezi.


Alvállalkozóként végzi a SADE az M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki közötti szakaszának I. ütemében egy FGSZ, egy MOL szénhidrogén vezeték és egy bányaüzemi hírközlő kábel kiváltását, mely utóbbi esetében irányított fúrás technológiát alkalmaz.


Újabb munka a Hell Energy szikszói üzeme számára: a SADE valósítja meg a közmű kivitelezési kiváltási és burkolat felújítási munkákat az új magas raktár program keretében.


A Fővárosi Csatornázási Művek a SADE-tól rendelte meg a Csengery utcai ÜPE anyagú szennyvíz közmű felújítási munkáit, úthelyreállítással együtt.


A SADE végzi a CEVA Philaxia megbízásából a gyógyszergyár területén lévő két épület vasbeton alagúttal történő összekötését. Az alkalmazott technológia a jet-grouting.


Szegeden, a Balfasor és a Mérey utcákban a SADE megkezdte az idei évi, kisnyomású gázelosztó hálózat felújítási tevékenységét, az DÉGÁz-ÉGÁZ megbízásából, keretszerződés keretében.


A Veolia Energia Magyarország Zrt. a SADE-tól rendelte meg dombóvári távhő vezetékeinek felújítását, cseréjét.

2017
Január Február Március
Április Május Június
Július Augusztus Szeptember
Október November December

2016
Január Február Március
Április Május Június
Július Augusztus Szeptember
Október November December

2015
Január Február Március
Április Május Június
Július Augusztus Szeptember
Október November December
SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. – 2040 Budaörs, Szabadság út 301. – Levelezési cím: 1518 Bp., Pf.: 54. – Email: sade@sade.hu – Telefon:+36 23 513 930 – Fax:+36 23 513 931