Jogi megjegyzésekLegal notice

Jogi megjegyzések

Jogi megjegyzések

Ezt az oldalt személyes használatra készítettük (nem tartalmazza az internet kapcsolati díjakat), azzal a kikötéssel, hogy a következő feltételeknek meg kell felelni.

Általános információ 

A weboldal a SADE Magyarország Mélyépítő Kft.-ről ad tájékoztatást.

Kiadója a SADE Magyarország Mélyépítő Kft.:  

  • Cégnév: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft,
  • Törzstőke: 1 000 000 000 Ft,
  • Cégjegyzékszám: 13-09-192805,
  • Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.,
  • Telefonszám:  +36 23 513 930.

A kiadásért felel Tomosi Károly.


A honlap kiszolgálója a LINKBYNET:

  • SAS (Limited Joint Stock Company) 
  • Törzstőke: 373 000 €
  • Bobigny RCS Cégjegyzékszám 430359927
  • Székhely: Parc du Colombier, 14 rue Jules Saulnier, 93 200 Saint Denis, Franciaország
  • Telefon: + 33 (0) 1 48 13 00 00

Felelősségkorlátozások és garancia nyilatkozatok 

Mint a weboldal felhasználója elismeri, hogy birtokában állnak jelen weboldal hozzáféréséhez és használatához szükséges képességek és eszközök. 

A SADE Magyarország Mélyépítő Kft. minden megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon megjelenő információ helytálló és friss legyen, és fenntartja magának a jogot arra, hogy a tartalmat bármikor, előzetes értesítés kiadása nélkül módosítsa. Ugyanakkor a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. nem garantálja, hogy az információk teljesek, sem azt, hogy harmadik fél nem módosítja azokat (kalózkodás, vírus). A SADE Magyarország Mélyépítő Kft. hárít minden (közvetlen vagy követett) felelősséget a tartalommal kapcsolatos késés, hiba vagy kihagyás esetére és az oldalak felhasználásával, továbbá a szolgáltatás megszakadásával vagy rendelkezésre nem állásával kapcsolatban. 

Ugyanakkor a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. semmiféle biztosítékot nem nyújt vagy semmiféle felelősséget nem vállal a weboldalon közreadott információ helytállóságával, sorrendiségével, megfelelősségével, hiánytalanságával, igazságával, aktualitásával, lojális és kereskedelmi tulajdonságaival, minőségével, érvényességével, és elérhetőségével kapcsolatban.  Minden felhasználó teljes tudatában van az információ iránti bizalomhoz kapcsolódó kockázatoknak. Hamis vagy hiányos információ fellelése nem kizárt, főleg helyesírási és szerkesztési hibák formájában. Amennyiben hibát észlel, kérjük, hogy értesítsen minket, mely esetben a megfelelő  javításokat elvégezzük. 

Valamint felhívjuk figyelmét arra, hogy az információk titkossága a hálózatra kiadott üzenetekben nem garantálható, ezért minden egyes felhasználó saját maga felel a személyes adatai és/vagy szoftverei egy esetleges internetes vírus fertőzéssel szembeni védelméért. 

 

Szellemi tulajdon jogok 

A weboldalt alkotó elemek (a továbbiakban “a Tartalom”) létrehozója a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. a szerzői jogok, a márkavédelmi jogok, az ipari tervezési jogok, az tisztességtelen verseny  és általában a szellemi tulajdon a francia jogszabályok védelme alatt áll. A tartalom részét képezi a felépítés, a grafikai elemek, valamint az összes a weboldalon elérhető információ és elemek (szövegek, cikkek, fényképek, illusztrációk, képek, márkák, logók, videók …)

A tartalom a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. tulajdona. 

A tartalom bármilyen sokszorosítása, előadása, közreadása és/vagy felhasználása tilos, legyen az bármely eszköz által, bármely célból és formában, kivéve ha a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. előzetes és kifejezett engedélyét írásban arra megadta. 

Bármely személy, aki nem tartja be az érvényben lévő törvényi rendelkezéseket hamisítást követ el és hivatalos büntetőjogi eljárás alá vonható. 

 

A magánszféra tisztelete – Személyes adat gyűjtés és felhasználás

Mint a weboldal felhasználója  köteles betartani a számítástechnikára, az adatállományokra és a szerzői jogokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket, melyek megszegése büntetőjogi felelősségre vonással jár. 

Különösen kerülnie kell bármely olyan adatgyűjtést  vagy adattal való visszaélést, különös tekintettel a hozzáférhető személyes azonosító adatokra és általános értelemben kerülni kell minden olyan cselekményt, mely sértheti az egyének vagy a társaság, a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. magánszféráját, érzékenységét, jó hírnevét, továbbá kerülni kell a sértő, provokatív, rosszindulatú, lekicsinylő vagy fenyegető megjegyzéseket, üzeneteket, vagy szövegeket, legyen szó bármilyen kontextusról. 

 

Személyes adatok

Szükségleteik jobb felmérése céljából a weboldal használata közben a SADE Magyarország esetlegesen személyes felhasználói adatokat gyűjthet, melyeket nemzetközi módszerekkel dolgoz fel, (a csillaggal jelölt adatokat kötelező kitölteni).

Az ön felelőssége biztosítani, hogy az ön által megadott információ helyes és hiánytalan. A jelentkezése nyomonkövetése céljából kérjük öntől, hogy a kért információkban beállt változásokról haladéktalanul értesítsen minket.

A weboldal nem alkalmas arra, hogy ön bizalmas információt helyezzen el rajta. Ezért, kivéve az előbbiekben leírt személyes adatokat, az ön által megadott dokumentum, adat, táblázat, kérdés, javaslat, terv, megjegyzés vagy egyebek nem minősülnek bizalmasnak. Ennek értelmében, az ön kommunikációja feljogosít minket az információ felhasználására, módosítására, és továbbadására, a kérése feldolgozásának érdekében.

Adatvédelmi tájékoztató

Kapcsolat

SADE Magyarország 

Budafoki ut 72-74
1117 Budapest

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. – 2040 Budaörs, Szabadság út 301. – Levelezési cím: 1518 Bp., Pf.: 54. – Email: sade@sade.hu – Telefon:+36 23 513 930 – Fax:+36 23 513 931